MDŽ – Mezinárodní den žen

MDŽ – Mezinárodní den žen

Tuto neděli, 8. března, jako každý rok, slavíme Mezinárodní den žen (MDŽ). Nejčastěji bývá tento den spojován s československým socialistickým režimem, a proto mnoho lidí přestalo tento svátek v současné době slavit. Jedná se podle nich pouze o uměle vytvořený komunistický svátek. Skutečnost je ale jiná. Ano, historie a základní myšlenka tohoto svátku má politické a sociální kořeny, ale počátky tohoto významného dne sahají hlouběji do historie, mnohem dále než vůbec komunistické hnutí vešlo u nás ve známost.

Původní základní myšlenkou MDŽ je občanská a politická rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění genderové diskriminace. MDŽ by tedy neměl být spojován s komunismem, ale s mnohaletým mezinárodním bojem za ženská práva a rovnoprávnost mužů a žen. Jako takový je MDŽ důležitým dnem každoročně připomínajícím nikoli éru komunismu, ale boje žen za svá práva.

Počátky můžeme spatřovat již v roce 1907, kdy se konal první mezinárodní sjezd socialistických žen ve Stuttgartu, kde padl návrh aby se ženy určitý den v roce scházely a požadovaly volební právo. V roce 1908 se uskutečnily rozsáhlé manifestace tisíce žen v New Yorku. Demonstrovaly za lepší pracovní podmínky, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. Od tohoto roku se pak v USA začal slavit, poslední únorovou neděli, „Národní den žen“. V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky později, v roce 1910, v Kodani, byl na návrh Clary Zetkinové, německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí, prosazeno pořádání mezinárodního svátku za účelem boje za volební právo žen. V Kodani tak došlo k proklamování Mezinárodního dne žen. Poprvé se ženy takto organizovaně sešly o rok později, v roce 1911, v několika evropských zemích, mimo jiné také v Rakousko-Uhersku.

Později se dnem žen stal 8. březen, který se ustálil po první světové válce a to především vlivem demonstrace žen a jejich protestních akcí proti 1. světové válce konaných v Petrohradě 23. února roku 1917. Po abdikaci cara byla ustavena prozatímní vláda, která schválila volební právo žen. Podle gregoriánského kalendáře je 23. únor vlastně 8. březen a proto se tento den ustanovil jako Mezinárodní den žen.

MDŽ byl oficiálně uznán OSN v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen. V roce 2001 vydal generální tajemník OSN u příležitosti MDŽ poselství, kde zdůrazňuje problém současné doby – nerovnoprávné zastoupení žen v politickém životě. Upozornil na to, že je třeba do rozhodovacích procesů zapojit více žen, neboť jejich přístup může v mnohém přispět v předcházení konfliktů a zajišťování míru. Dnes je MDŽ demonstrací za odstranění diskriminace a lepší pracovní podmínky žen a připomínkou boje za jejich rovnoprávnost.

MDŽ a 8. březen je tedy možná částečně poznamenán svou komunistickou minulostí, kdy se ho komunistická politická elita v Československu zmocnila k využití své propagandy. Jde však o den uznávaný v různých částech světa. Připomínat a oslavovat tento den je velice důležité, neboť to znamená podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě vůbec. Tento den může být také připomínkou, že ačkoli došlo v určitých oblastech k výraznému zlepšení v postavení a právech žen, stále ještě není situace ve všech oblastech a také ve všech státech uspokojující ani nyní, v 21. století. Připomeňme si, jakou cestu jsme již ušly, i to, že dlouhý kus cesty máme ještě před sebou.

Milé dámy, oslavte si tedy Váš den, jak je nejlépe možné.

Všechny si totiž tento svátek zasloužíme.

LBF

 

Zdroj:

http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/proc-se-slavi-mdz

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_%C5%BEen

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>